Produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica do 2. svibnja 2023.

  • Kako je u Uputama za prijavitelje – Javnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2) rok za prijavu projektnih prijedloga od 1. veljače 2023. u 12.00 sati do 30. travnja 2023. u 16.30 sati, a koji je nedjelja, sukladno odredbi Zakona o općem upravnom postupku (članak 81. stavak 2.) rok za prijavu projektnih prijedloga se pomiče do 2. svibnja 2023. u 16.30 sati.
  • Sukladno Uputama za prijavitelje, za dokaze koji se nalaze u nadležnosti Agencije za elektroničke medije temeljem Zakona o elektroničkim medijima  (npr. o nekažnjavanju) neće se izdavati posebne potvrde, nego će Agencija za elektroničke medije direktno izvršiti potrebnu provjeru nakon zaprimanja projektnih prijedloga.