O planu oporavka

Europska unija 2020. uspostavila je Mehanizam za oporavak i otpornost, koji ima za cilj ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Planove za oporavak i otpornost, izrađuju države članice u suradnji s Europskom komisijom, i oni su temelj za korištenje sredstava iz Mehanizma, a time i glavni strateški dokument za planiranje i provedbu reformi, ulaganja i projektnih inicijativa država članica. U planu za oporavak i otpornost daje se pregled reformi i povezanih ulaganja koje će država članica provesti u sljedećim godinama u skladu s propisanim ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost i prioritetima Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2021. donijela je Odluku o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, br. 78/21).

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije nositelji su investicije C1.1.1. R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. „Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo“ i reformskom mjerom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“. Za provedbu navedene investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je ukupno 50 milijuna kuna (6.636.140 €) bespovratnih sredstava. Od toga je 45 milijuna kuna (5.972.26 €) namijenjeno za projekte razvoja sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, kao i za aktivnosti edukacija vezanih uz borbu protiv dezinformacija i razvoj sustava za računalnu provjeru informacija. Preostalih 5 milijuna kuna namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiraju medija, što će biti zaseban projekt, koji će provoditi Agencija za elektroničke medije.

USPOSTAVA SUSTAVA PROVJERE TOČNOSTI INFORMACIJA

Opći cilj investicije je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija i pogrešnih informacija u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, te jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekata za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, ulaganjima u jačanje kapaciteta i kompetencija postojećih provjeravatelja informacija (fact-checkera), uspostavljanjem novih neovisnih provjeravatelja i uspostavljanjem i jačanjem sustava i procedura provjere informacija (fact-checking) u medijskim redakcijama i otpornosti medija na dezinformacije, te poticanjem kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, kao i poticanjem stvaranja medijskih sadržaja vezanih uz borbu protiv dezinformacija. Specifični ciljevi investicije, između ostaloga su, i razvoj tehnoloških programa i platformi za rad na provjeri informacija, kao i stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih i ispravljenih informacija, što će provoditi Agencija za elektroničke medije u sklopu svojih aktivnosti.