Englesko izdanje studije „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije“

Agencija za elektroničke medije objavila je englesko izdanje studije „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“ (Strengthening Resilience to Disinformation: The State of Affairs and Guidelines for Action”), autorica Marijane Grbeše Zenzerović i Ive Nenadić. Studija analizira cjelokupno informacijsko okruženje koje je izmijenjeno pojavom novih tehnologija i aktera, novim odnosima moći, promijenjenim navikama medijskih publika te novim praksama samih medija. Donosi i sveobuhvatan pregled dokumenata Europske unije te analizu aktualnih globalnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, te analizu fenomena dezinformacija i informacijskog poremećaja.