Rezultati drugog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ objavljen je 8. rujna 2023.. Predmet Javnog poziva bilo je sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekata za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama. Nositelji mjere, koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, su Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, a za provedbu dijela mjere koji se odnosi na uspostave provjere točnosti informacija osigurano je 5.972.526 eura  bespovratnih sredstava.

Na drugi Javni poziv pristiglo je ukupno 38 projektnih prijava. Njih 19 je odbačeno zbog nezadovoljavanja formalnih i administrativnih uvjeta, dok 9 projektnih prijava nije dobilo potreban broj bodova da bi se kvalificiralo za raspodjelu sredstava. Jedan projekt je dobio više od potrebnih 70 bodova, no nije preostalo dovoljno sredstava za njegovo financiranje. Tako je u konačnici za dodjelu bespovratnih sredstava odabrano ukupno 9 prijavljenih projektnih prijedloga, te su im dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.719.223,36 eura.

Odabrani fact-checking projekti bave se vrlo raznolikim spektrom tema od ekonomije i gospodarstva, tehnologije, energetike, obrambenih i sigurnosnih pitanja, hrane i prehrambene industrije, manjina, održivog razvoja i klimatskih promjena, mladih i izbora, kao i osnaživanja provjeravatelja točnosti informacija. Nositelji šest odabranih projekata su znanstveno-obrazovne institucije, a tri projekata udruge civilnog društva.

U dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija odabran je ukupno 21 projekt, kojima je za uspostavu fact-checking sustava dodijeljeno ukupno nešto više od 4 milijuna eura.

Svi odabrani projekti imaju obavezu surađivati na suradničkoj platformi projekta, koju će uspostaviti Agencija za elektroničke medije. Da bi se osigurao integritet djelovanja u okviru programa uspostave i jačanja sustava provjere točnosti informacija, odabrani projekti se moraju pridržavati temeljnih načela rada, odnosno imaju obvezu prihvaćanja i poštivanja temeljnih standarda i principa rada kojima se vode i ključne međunarodne organizacije na području borbe protiv dezinformacija, od transparentnosti financiranja i ustroja, političke i druge nepristranosti pa do nepostojanja sukoba interesa.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu drugog Javnog poziva NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ nalazi se ovdje: